Guldmann GH3+

Moduł wagi w GH3 +

Ten opcjonalny moduł jest idealny wszędzie gdzie ważne jest monitorowanie zmian masy użytkowników. Waga każdego użytkownika jest jasno i dokładnie pokazana na wyświetlaczu pilota.

Moduł wagi w GH3 + zapewnia dokładność ważenie taką samą jak w skalach medycznie certyfikowanych.

System administracjyjno serwisowy (CLM) - moduł opcjopnalny do GH3 +

Rejestrowanie wykonanych podnoszeń.
Opcjonalny moduł CLM do GH3+ dostarcza wiarygodnych danych na temat liczby i rodzaju podnoszeń w danym okresie. Dane te są dostępne do pobrania w pliku tekstowym do stosowania w standardowych typach arkuszy kalkulacyjnych, jak i dokumentacji, jak podnośnik był wykorzystywany.

Dane zawierają liczbę i czas trwania podnoszeń od ostatniego zerowania, a także datę i godzinę każdego z nich. Moduł rejestruje liczbę standardowych podniesień ponad 17 kg i poniżej 150 kg i ponad 150 kg od ostatniego zerowania. Również rejestruje zarówno rzeczywistą i średnią liczbę podnoszeń w ciągu ostatnich 7 dni.

Opcjonalny moduł CLM dostarcza bieżących informacji na temat:
• Liczbie podniesień
• Liczbie standardowych podniesień*
• Liczbie podniesień ponad 150 kg
• Liczbie przeciążeń

Moduł może być również wykorzystany do przekazywania dokładnych informacji o typie użytego podnośnika i przypisać identyfikator do poszczególnych modułów.

* Standardowe podniesienia (1 m - 85 kg)